Oferta

Zapraszam do zapoznania się z zakresem oferowanych usług.

przylacza 1100x343Kompleksowe projekty przyłączy wod-kan i gazu oraz instalacje wewnętrzne tychże mediów – od uzyskania warunków włączenia do sieci do uzgodnienia we właściwym zakładzie. Instalacja wod-kan projektowana jest przy wsparciu oprogramowania Audytor H20.

co2 1100x343Projekty centralnego ogrzewania przy wykorzystaniu komputerowego wsparcia obliczeń zapotrzebowania ciepła wykorzystując oprogramowanie Audytor OZC oraz Audytor C.O. zapewniających najwyższą dokładność dobranych grzejników i armatury – bez obawy o niedogrzewanie/przegrzewanie pomieszczeń.

hvac1100Projekty nowoczesnych systemów wentylacji z rekuperacją – tj. z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego – zapewniając tym samym najwyższy komfort a zarazem ograniczając koszty ogrzewania budynku. Projektowanie wspierane wykorzystaniem oprogramowania Wentyle Plus.

Projekty przyłączy, sieci i węzłów ciepłowniczych, kotłowni i instalacji fotowoltaicznej.

hydrodynamics1100.jpgW dobie rosnącego stopnia zurbanizowania miast coraz częstszym problemem stają się powodzie oraz miejscowe podtopienia. Nie bez przyczyny jako główny powód ich występowania wskazuje się zmiany klimatyczne i nieodpowiednie – często projektowane na początku drugiej połowy lat 90. – systemy kanalizacyjne. Wychodząc naprzeciw potrzebom, pragnę zaproponować Miejskim Przedsiębiorstwom Gospodarki Komunalnej model hydrodynamiczny wykonany w programie Storm Water Management Model (SWMM) systemu kanalizacji będący doskonałym narzędziem oceny poprawności jej funkcjonowania oraz pozwalającym określić ryzyko wystąpienia wylewów.

Reklamy